TheovandeWouw

Overlijden Theo van de Wouw

Op vrijdag 27 november 2020 is onze vriend, hoofd marsleider, coördinator buitengebeuren en bestuurslid Theo van de Wouw overleden. We gaan hem enorm missen en wensen zijn naasten, familie en vrienden veel sterkte toe.

TheovandeWouw